STEP ELSA

  gallery/68437972_469487170306541_1046422962959286272_n
  gallery/68734338_2748575001838015_443517298150473728_n

  Acest departament a fost una dintre rațiunile principale pentru care ELSA Internațional a fost fondată, la rândul său ELSA Republica Moldova concentrând o mare parte din eforturile sale pentru o colaborare cât mai eficientă cu instituțiile de drept în vederea efectuării stagiilor de practică de către studenți şi tineri jurişti.

  Prin intermediul STEP, peste 500 de studenți şi tineri juriști fac practică în ţările în care există ELSA. Membrii ELSA Republica Moldova din toate Grupurile Locale au posibilitatea de a pleca în străinătate pentru a efectua stagii de practică în instituţii cu care colaborează ELSA din respectiva ţară, iar ELSAcii din alte ţări, la rândul lor,  pot efectua stagii de practică în Republica Moldova. Oportunitatea cunoașterii altor medii juridice şi culturale prin stagiul de practică efectuat într-o altă ţară reprezintă un mod excelent de dezvoltare personală şi profesională prin care un tânăr jurist îşi oferă posibilitatea unei multiple perspective asupra dreptului şi asupra societăţii în general.

  Prin urmare, STEP contribuie la dezvoltarea societății în ansamblul ei. Acest program prezintă o serie de particularități şi principii: completează educația celui ce efectuează stagiul prin latura pronunțat practică a programului; durata stagiului variază între 2 şi 78 de săptămâni; aplicantul trebuie să fie membru ELSA; procesul de aplicare şi de selecție a practicanților se face de către membrii ELSA Internațional împreună cu reprezentanții Grupului Local gazdă ELSA și cu viitorul angajator, luându-se în considerare atât formularul aplicantului, cât şi formularul care conține condițiile pe care trebuie să le îndeplinească cel care aplică; în momentul în care există compatibilitate între cele două formulare, studentul sau tânărul jurist poate fi selectat pentru acel loc de practică; aplicantului selectat trebuie să i se asigure o cazare completă sau, dacă nu, un stagiu plătit cu o sumă care să acopere costurile unei cazări complete.

   

  Stagii de practică

   Acest proiect este unul de bază al Departamentului STEP, datorită căruia le studenților sunt oferite locuri de practică în cadrul instituțiilor publice, Ministerului Justiției, Ministerului Afacerilor Interne, asociațiilor precum și în cadrul celor mai renumite barouri de avocatură. Datorită acestui eveniment studenții au posibilitatea să se familiarizeze cu activitatea specifică fiecăreia dintre instituții și să-și dezvolte abilitățile practice

  gallery/11
  gallery/picture1