Resurse Umane ELSA

  gallery/69457831_465042707407502_588546974957961216_n
  gallery/68734338_2748575001838015_443517298150473728_n

  Cel de-al doilea departament suport al ELSA, Resurse Umane, are ca obiectiv principal membrii Asociației, încă de la intrarea în asociație. Departamentul acționează ghidat de 3 principii:

  – recrutare;

  – instruire;

  – motivare.

  Recrutarea reprezintă rațiunea de a fi a acestui departament, selectarea de noi membri ai Asociației făcându-se în două sesiuni, toamnă și primăvară, din rândul studenților la drept de la universitățile din țară. Aplicanții completează un chestionar și susțin un interviu pe baza cărora vor fi selectați. Instruirea membrilor proaspăt recrutați și a membrilor vechi se face în principal prin intermediul trainingurilor. Acestea sunt ținute de trainerii ELSA, foști membri care, trecând ei înșiși printr-o instruire riguroasă (Train The Trainers), au acumulat cunoștințele şi abilitățile necesare pentru a instrui mai departe alți membri.

  Train The Trainers este o sesiune de traininguri ținută o dată la doi ani prin care membri ELSA Republica Moldova devin traineri ELSA Republica Moldova şi asigură nevoia de instruire a Asociației. Un eveniment similar are loc şi la nivel internațional. Acest sistem de a oferi înapoi Asociației o parte din experiență acumulată este relevant pentru modul ingenios în care ELSA îşi autoperpetuează existența şi își valorifică propriile resurse pentru a crea altele şi a progresa continuu.

  Motivarea este, probabil, latura cea mai subtilă a activității departamentului Resurse Umane, având ca principal scop creșterea gradului de implicare a membrilor. Prin intermediul evenimentelor dedicate cunoașterii membrilor între ei, al jocurilor, departamentul îşi propune consolidarea coeziunii dintre membri săi, rezultând în definitiv atât într-o comunicare interpersonală mai bună, cât și într-o creștere a eficienței A-sociației.