“The European Law Students’ Association” – ELSA(în tr. :
Asociația Europeană a Studenților în Drept) este o organizație
nonprofit internațională, independentă și apolitică, condusă de
către studenți și absolvenți recenți ai facultăților de drept interesați
de excelența academică și personală. ELSA a fost înființată la
4 mai1981, devenind astăzi una dintre cele mai importante
organizații de studenți la nivel european, având peste
70000 de membri. Activitatea ELSA are drept scop stabilirea
unei platforme de dezvoltare pentru studenți, care au ocazia
să consolideze abilitățile existente și să capete competențe noi,
să interacționeze cu studenți și practicieni din diferite state și
sisteme juridice din Europa și să obțină pregătirea necesară
pentru o viață profesională într-un mediu internațional.
ELSA Republica Moldovaa fost înființată în 2014 și este
formată din 100 de studenți. Scopul ELSA Republica Moldova este de a contribui la educația juridică și de a promova înțelegerea reciprocă între studenții la drept și tinerii juriști. Printre realizările ELSA în Moldova se numără: organizarea Concursului Național al Tinerilor Juriști, organizarea activităților extracurriculare de tipul proceselor simulate de judecată, cafenele juridice, seminare și conferințe în domeniul justiției, activități academice, vizite de studiu la facultățile de drept ale celor mai prestigioase universități din Uniunea Europeană. Partenerii principali ai ELSA Moldova sunt: Institutul Național al Justiției, Procuratura Generală, Uniunea Avocaților, Ministerul Afacerilor Interne, Facultatea de Drept a USM, Juridice Moldova, birouri de avocați din Moldova.
ELSAa fost fondată la 4 mai 1981, la Viena, de către un grup de studenţi din Polonia, Austria, Ungaria şi Germania de Vest (Republica Federală Germană). Ideea de bază a fost promovarea legăturilor internaţionale şi a înţelegerii reciproce între studenţii la drept din ambele părţi ale cortinei de fier. Într-un timp foarte scurt, Asociaţia s-a dezvoltat, extinzându-se înspre partea de nord a Europei. Majoritatea întâlnirilor Consiliului Internaţional se desfăşurau la Copenhaga şi Helsinki, iar primul Birou Internaţional a fost găzduit la Oslo, în 1984. În 1986, ELSA avea 9 membri activi şi 2 observatori. Structura începea să capete o oarecare formă, Biroul Internaţional având 3  vicepreşedinţi, fiecare responsabil de propria arie de activitate. 
Departamentul “Seminarii şi Conferinţe” s-a dezvoltat rapid cu primul seminar internaţional organizat în Tannenfelde, Germania, la mai puţin de un an de la fondarea ELSA. 
Departamentul “Activităţi Ştiinţifice” (acum “Activităţi Academice“) avea în perspectivă programul de cercetare, menit să ofere asistenţă legală folosind reţeaua ELSA pentru a culege informaţii şi a obține cunoştiinţe juridice (mai târziu numit “ELSA Law Web“), şi revista “European Yearbook of Law” / “Anuarul Dreptului European”, publicată de către studenţi, care conţine articole semnate de profesori şi studenţi deopotrivă (numită mai târziu “ELSA Law Review” şi mai apoi “ELSA SPEL” – “Selected Papers on European Law” / “Lucrări alese pe drept european”). Departamentul “Programul pentru Schimburi pe Termen Scurt” (acum “STEP – Student Trainee Exchange Programme” / “Programul pentru Schimburi de Studenţi – Stagiari”) s-a dezvoltat prin “Programul Canadia de Training”. În 1984 şi 1985, 13 stagiari din 8 ţări diferite au fost trimişi în Canada. La întâlnirea Consiliului Internaţional de la Groningen, din octombrie 1985, s-a născut abrevierea STEP. Până în 1991, ELSA avea aproape 30 de membri activi şi observatori. Întâlnirile Consiliului Internaţional aveau deja între 100 şi 200 de participanţi din aproximativ 15 ţări, şi numărul de stagii STEP crescuse până la aproximativ 100. Numărul de seminarii creştea constant, iar anul în 1990 numărul acestora înregistrează o creştere semnificativă, cu 27 de seminarii în 14 ţări, într-un singur an. Legăturile stabilite cu ILSA (”The International Law Students’ Association” / “Asociaţia Internaţională a Studenţilor la Drept”) şi alte organizaţii internaţionale studenţeşti şi 2 întâlniri internaţionale anuale nu mai erau suficiente. Începând cu 1990 se ţin încă 2 întâlniri internaţionale, şi anume întâlniri ale preşedinţilor. La 12 octombrie 1992 a fost adoptată, la Bruxelles, Filosofia ELSA(Viziunea ELSA). Această viziune, “O lume dreaptă în care demnitatea umană şi diversitatea culturală sunt respectate“, a jucat un rol principal în toate activităţile ELSA. În anul 1995, numărul de STEP-uri crescuse la aproximativ 400 şi numărul de seminarii era de aproape 35 pe an. Numărului de participanţi la întânirile consiliului au continuat să crească, atingând circa 250 de reprezentanţi din peste 30 de ţări. De asemenea, au fost incluse noi activităţi, precum Concursurile de Procese Simulate (Moot Court Competition), un rol special revenind concursului “Phillip C. Jessup”. ELSA şi-a intentisificat cooperarea cu Naţiunile Unite şi Uniunea Europeană, demarând Programul pentru Drepturile Omului şi Programul Internaţional FOCUS. În 1994, prima ediţie a GLSE-ului (”Guide to Legal Studies in Europe” / “Ghidul pentru Studii de Drept în Europa”) a fost publicată, în urma realizării versiunii pilot în 1992 / 1993. Mai mult, s-au stabilit legături cu asociaţii ale studenţilor la drept de pe alte continente, de exemplu prin vizitele în Japonia şi organizarea unei şcoli de drept în Arusha, Tanzania. În 1993, un mic birou a fost închiriat de către ELSA Internaţional în Rue Defacqz, Bruxelles. Însă acest birou era prea mic pentru termen lung şi în 1995 a fost înlocuit de către ELSA House. Aceasta asigură acum, mai mult sau mai puţin, spaţiul pentru birouri, arhivă şi locuinţe a 7 membri ai Biroului Internaţional. Internetul a apărut în lumea ELSA în 1992 / 1993, îmbunătăţind imens posibilităţile de comunicare. Emailul a devenit în scurt timp unealta de comunicare în ELSA, aşa că pentru elaborarea primului GLSE toate informaţiile au fost strânse exclusiv prin email. Au urmat primele pagini Gopher (1993) şi Web (1995) ale ELSA Internaţional.  În 1997, numărul de seminarii internaţionale a atins 50. Ca rezultat al dedicării de lungă durată a ELSA faţă de Naţiunile Unite privind constituirea unei Curţi Penale Internaţionale, două manuale au fost publicate pe acest subiect, în 1997 şi 1998. Dimensiunea, încă în creştere, a Asociaţiei – cuprinzând astăzi aproximativ 44 de ţări – necesita elaborarea unor metode care să facă reţeaua mai eficientă. Conceptul Programului de Vară ELSA House, dezvoltat în 1996, s-a transformat, în 1999, în “ELSA House Training Week” / “Săptămâna de Training la ELSA House” şi în 2000 de asemenea s-a realizat o listă de traineri internaţionali. Ceea ce a început de exemplu, în 1997 ca un plan de organizare a aplicaţiilor pentru programul STEP pe internet, s-a transformat în cel mai ambiţios proiect ELSA. Prin acesta, de vastele posibilităţi oferite de către internet, vor profita întreaga reţea şi toate programele ELSA. Pentru a 20-a aniversare a ELSA, a fost lansată o nouă pagină web a ELSA Internaţional - prefaţa bazei de date ELSA ONLINE, iar în vara anului 2001 s-au realizat primele STEP-uri stabilite prin ELSA ONLINE. După perioada de expansiune pe parcursul anilor ‘90, în ultimii ani activitatea a  fost concentrată pe consolidarea şi asigurarea calităţii în cadrul reţelei. În 2002 / 2003 a avut loc prima ediţie a “ELSA Moot Court Competition on WTO Law (EMC²)” / “Concursul ELSA de procese simulate pe Dreptul Organizaţiei Mondiale a Comerţului” şi astăzi a ajuns să fie aproape cel mai important proiect, cu Rundele Finale Orale susţinute la Geneva. În anul 2006, Asociaţia noastră a împlinit impresionanta vârstă de 25 de ani. În acelaşi an am sărbătorit a 50-a întâlnire a Consiliului Internaţional, a 40-a ediţie a revistei Synergy(revistă de informare şi opinie destinată membrilor ELSA) şi a 5-a ediţie a EMC². Aceasta însemnă un sfert de secol de influenţare exercitată asupra vieţilor studenţilor la drept şi a tinerilor jurişti din Europa, un sfert de secol de existenţă ca actor independent important în comunitatea juridică europeană. Sunt rezultatele cu care ne mândrim şi suntem hotărâţi să continuăm tradiţia încă cel puţin alţi 25 de ani. 

Ce este ELSA?

    gallery/elsa republic of moldova blue